Dianthus

Ida Linstedt

Dianthus samplanering – en tjänst för effektiv samverkan mellan skogsbruk och rennäring

I skogen möts en lång rad intressen som t.ex. skogsbruk, friluftsliv, turism och rennäring. allaa har olika syften och mål men måste samexistera med övriga eftersom respektive verksamhet påverkar de andra. En av framgångsfaktorerna till fungerande och parallella verksamheten är möjligheten att ta del av varandras planer och behov och utifrån dem enas om lämpliga …

Dianthus samplanering – en tjänst för effektiv samverkan mellan skogsbruk och rennäring Läs mer »

Dianthus och Södra tar nästa steg för automatisk beståndsindelning och skoglig skattning

Dianthus har tillsammans med Södra Skogsägarna lagt in en ny växel för att lyfta Dianthus tjänst för helautomatisk beståndsavfattning och skattning för att möta det moderna skogsbrukets krav på tillförlitlighet, upplösning och kostnadseffektivitet. – Den största nyheten är att vi skapar en äkta tjänst som Södra Skogsägarnas system kan anropa, berättar Fredrik Walter, VD och …

Dianthus och Södra tar nästa steg för automatisk beståndsindelning och skoglig skattning Läs mer »

Dianthus Väganalys visar vägen

Stora Enso Skog kunde lagom till julen 2021 krönas med en komplett analys över alla lönsamma vägprojekt inom deras innehav de kommande 20 åren. Analysen är ett perfekt underlag för planering på strategisk nivå, budgetering och prognos och en brygga till operativ vägprojektering i t.ex. Dianthus Vägkalkyl. Med hjälp av vår samlade kompetens och teknik kring …

Dianthus Väganalys visar vägen Läs mer »

Dianthus skotningsoptimering

Åt SCA skog har vi tagit fram Dianthus Skotningsoptimering. Med programvaran optimeras basvägar och huvudbasstråk med hänsyn till virke, lutning, markfukt, hinder och passager. SCA kommer att använda verktyget för beräkning av bortsättning och för skonsam drivning.

SCA och Dianthus skotningoptimerar tillsammans

Nu finns en intressant artikel om SCAs och Dianthus skotningsoptimering i senaste numret av Skogforsks tidskrift Vision. Med programmet och algoritmerna som Dianthus och SCA utvecklat, inspirerat av Skogforsk Bestway, får SCAs medarbetare fram basvägsförslag automatiskt i kartan. Att SCA valt att arbeta med automatiserade basvägsdragningarär en kombination av bolagets prestationsnormsarbete och arbetet med skonsam …

SCA och Dianthus skotningoptimerar tillsammans Läs mer »

Snabbortotjänst för Sveaskog

Åt Sveaskog har vi tagit fram en web-baserad tjänst som mycket snabbt tar fram snabborton från drönarbilder. Snabbortoframställningen kräver inget överlapp mellan ingående delbilder vilket innebär att man på mycket kort tid kan täcka stora arealer. Detta gör snabbortotjänsten användbar för bl.a. inventering av stormskador och brand. Tekniken lämpar sig även för bl.a. bildbaserad provyteinventering.  

5-10 gånger effektivare drönarfotografering

Vi lanserar den världsunika webbtjänsten rapiddronemap.se för drönare i kampen mot granbarkborren. Tjänsten skapar snabbt och effektivt sammanhängande foton över skogen och gör det enklare för den enskilda markägaren att manuellt identifiera skadeangrepp. Vi har valt att erbjuda tjänsten gratis för enskilda privata skogsägare.

SCA Vägkalkyl, en innovation inom nybyggnation och rustning av skogsbilvägar

Stora summor pengar finns att spara genom att bygga och rusta skogsbilvägar stukturerat och med eftertanke. Framtaget verktyg i ESRI ArcMap ser till att effektivt ekonomiskt rangordna vilka vägar som ska byggas och vilka som ska rustas. Den vägansvarige guidas enkelt fram till kalkylresultatet som denne kan använda i påföljande budgetarbete. Verktygets innovativa beräkningsmodell och …

SCA Vägkalkyl, en innovation inom nybyggnation och rustning av skogsbilvägar Läs mer »

Karterar 4 miljoner ha åt Sveaskog med laser

Dianthus har karterat Sveaskogs hela markinnehav med laser från Nationell Höjdmodell. På beståndsnivå har vi bland annat karterat virkesförråd, HGV, ÖH, DGV, GY och SI. Genom Dianthus kartering med laser och metod för registeranalys höjs kvalitén i registret till en bråkdel av kostnaden för en traditionell nyindelning. 

Rulla till toppen