Snabbortotjänst för Sveaskog

Snabbortotjänst för Sveaskog
7 december, 2018 Fredrik Walter

Snabbortotjänst för Sveaskog

Åt Sveaskog har vi tagit fram en web-baserad tjänst som mycket snabbt tar fram snabborton från drönarbilder. Snabbortoframställningen kräver inget överlapp mellan ingående delbilder vilket innebär att man på mycket kort tid kan täcka stora arealer. Detta gör snabbortotjänsten användbar för bl.a. inventering av stormskador och brand. Tekniken lämpar sig även för bl.a. bildbaserad provyteinventering.

UC-sigill