Karterar 4 miljoner ha åt Sveaskog med laser

Karterar 4 miljoner ha åt Sveaskog med laser
24 augusti, 2012 Fredrik Walter

Karterar 4 miljoner ha åt Sveaskog med laser

Dianthus har karterat Sveaskogs hela markinnehav med laser från Nationell Höjdmodell. På beståndsnivå har vi bland annat karterat virkesförråd, HGV, ÖH, DGV, GY och SI. Genom Dianthus kartering med laser och metod för registeranalys höjs kvalitén i registret till en bråkdel av kostnaden för en traditionell nyindelning.

UC-sigill