Dianthus

Karterar 4 miljoner ha åt Sveaskog med laser

Dianthus har karterat Sveaskogs hela markinnehav med laser från Nationell Höjdmodell. På beståndsnivå har vi bland annat karterat virkesförråd, HGV, ÖH, DGV, GY och SI. Genom Dianthus kartering med laser och metod för registeranalys höjs kvalitén i registret till en bråkdel av kostnaden för en traditionell nyindelning. 

Rulla till toppen