Dianthus

Dianthus samplanering – en tjänst för effektiv samverkan mellan skogsbruk och rennäring

I skogen möts en lång rad intressen som t.ex. skogsbruk, friluftsliv, turism och rennäring. allaa har olika syften och mål men måste samexistera med övriga eftersom respektive verksamhet påverkar de andra. En av framgångsfaktorerna till fungerande och parallella verksamheten är möjligheten att ta del av varandras planer och behov och utifrån dem enas om lämpliga åtgärder.

Dianthus har tillsammans med Sveaskog utvecklat en digital tjänst där skogsbruk och renskötsel smidigt kan samplanera sin verksamhet. Tjänsten är igång och används sedan några år av Sveaskog. Numera är även SCA användare av tjänsten.

– Målet är förstås att få med alla stora markägare som har behov av samplanering med rennäringen, säger Daniel Nilede, huvudansvarig på Dianthus för utveckling av tjänsten. Vi vill ju att man samplanerar om de faktiska åtgärderna, inte känner sig osäker på om data är aktuell eller inte, att alla förutsättningar finns på plats och att man förstår vad som gäller.

Samplanering.se är en webbapplikation som kan köras direkt i webbläsaren på dator, surfplatta eller telefon. Markägare och samebyar delar sina kartor för att smidigt kunna diskutera och samplanera skogliga åtgärder som avverkning, gödsling och vägbyggnation. Ett protokoll, med allt man kommer överens om, skapas och signeras sedan med BankID av båda parter.

– Vi ser en rad fördelar med samplanering.se, berättar Kristoffer Önneholm, IT Area specialist på SCA Skog AB. Det är enkelt sätt att dela kartor som i sin tur ger bättre samplaneringar med avseende på kvalitet, samförstånd och effektivitet. Dessutom är allt sparat så det finns en spårbarhet.

Tjänsten ägs av Dianthus och finansieras av de användande markägarna så att samebyarna inte belastas med några kostnader. Synpunkter och förbättringsförslag samlas löpande in och hanteras i en gemensam förvaltning.

Rulla till toppen