Dianthus

Dianthus och Södra tar nästa steg för automatisk beståndsindelning och skoglig skattning

Dianthus har tillsammans med Södra Skogsägarna lagt in en ny växel för att lyfta Dianthus tjänst för helautomatisk beståndsavfattning och skattning för att möta det moderna skogsbrukets krav på tillförlitlighet, upplösning och kostnadseffektivitet.

 

– Den största nyheten är att vi skapar en äkta tjänst som Södra Skogsägarnas system kan anropa, berättar Fredrik Walter, VD och GIS- och fjärranalysexpert. Södras system skickar in en fastighetsyta och tillbaka får de en komplett beståndsavfattning med skogliga beskrivningar för varje avdelning, en perfekt grund för t.ex. en skogsbruksplan.

De senaste årens högupplösta dataset, tack vare den nationella laserskanningen och dess fritt tillgängliga skogliga variabler, har skapat helt andra

möjligheter för att våga tänka nytt och annorlunda kring traditionell skogsuppskattning.
Dianthus har under lång tid utvecklat och marknadsfört tjänster för automatisk skogsindelning och skattning. Metodiken bygger på att olika datakällor kombineras för att på ett strukturerat och logiskt sätt skapa en automatisk beståndsavfattning med tillhörande skogliga uppgifter. Dianthus och Södra har nu ytterligare förbättrat tjänsten och utökat med funktionalitet för att på ett enkelt sätt leverera resultatet direkt in i Södras GIS-system.

– Det är också mycket lätt att uppdatera beskrivningen t.ex. efter utförd åtgärd. In med åtgärden och tillbaka kommer en uppdaterad beskrivning, säger Fredrik.

Under det senaste året har Dianthus vidareutvecklat sin metodik och algoritmerna har utförligt utvärderats tillsammans med Södra. Detta har skett genom ett iterativt testförlopp där Södra bidragit med indata och följt upp resultatet från tjänsten i fält.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet av testerna och ser tjänsten som en av grundstenarna i Södras satsning på att utveckla nästa generations beslutsunderlag för skogsägare. Detta är något vi vet att våra medlemmar efterfrågar och vår förhoppning är att det kommer hjälpa dem att fatta det beslut som passar dem och deras skog bäst. Tjänsten ger oss ständigt aktuell skoglig information och med Dianthus nya AI-modell har vi fått ett kvalitetslyft gällande den automatiska beståndsindelningen, säger Viktor Silvemark, affärsutvecklare på Södra skog.

Tjänsten är klar efter sommaren 2022 och är ett första steg i Dianthus strategiska satsning på att bygga upp GIS- och fjärranalysbaserade tjänster för svenskt skogsbruk att ”bygga in” i sina skogliga system.

– Det är ett stort intresse för tjänsten och glädjande är att vi ser att den tillför nytta till ett brett segment kunder inom skogsbruket, berättar Johan Bergström, projektledare på Dianthus. Det som förenar är förstås viljan att få basbehovet av skogliga beskrivningar tillfredsställt med en robust, högupplöst och extremt kostnadseffektiv tjänst så att man istället lägger resurser på det som ger ett helt annat mervärde.

 

Fakta Södra skogsägarna:

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Medlemmarna äger tillsammans mer än hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. De är också ägare till en skogsindustrikoncern med kunder över hela världen.

De förädlar den hållbara skogsråvaran från medlemmarnas ansvarsfullt brukade skogar till förnybara, klimatsmarta produkter och lösningar som skapar värde för många människor.

 

Rulla till toppen