Dianthus

Nu är Johan Bergström ombord på Dianthus skuta!

Sedan början av september är Johan Bergström en del av Dianthus team. 

 

– Det är otroligt att kul att vi fått Johan ombord på vår skuta. Vi ser att det händer väldigt mycket i skogsbranschen just nu, där behov av digitalisering och av våra lösningar ökar markant. Det är dags att lägga in en ny växel. Våra kunder måste kunna känna trygghet och långsiktighet i det vi gör. Därför är det viktigt att vi ser över vårt produkt- och tjänsteutbud generellt och specifikt hur vi utvecklar, levererar och förvaltar vår kundorienterade lösningar. Johan kompletterar mig och Daniel på ett ypperligt sätt genom sin erfarenhet och kompetens inom förändringsledning, affärsutveckling och projektledning. Redan från dag ett har Johan varit up-and-running och vi ser redan nu tydliga och mätbara skillnader i vårt sätt att jobba och på vilket sätt vi möter våra kunder, säger Dianthus VD Fredrik Walter entusiastiskt. 

 

– Dianthus är ett oerhört spännande företag som under lång tid tagit fram innovativa lösningar med spets som gjort skillnad för många aktörer inom svenskt skogsbruk, säger Johan. Jag tror mig kunna komplettera Dianthus på ett sådant sätt att vi kan stärka våra befintliga produkter och tjänster plus att vi kan frigöra kapacitet för att realisera allt spännande som sitter på idétavlan och som ligger i testbänken.

 

Johan har alltid jobbat i gränssnittet IT och skogsbruk med utvecklingsfrågor. Inledningsvis som GIS-specialist, sedan som forskare på Skogforsk och därefter ansvarig för verksamhetsnära IT och verksamhetsutveckling på Sveaskog. De sex sista åren på Sveaskog var Johan även programledare för ett förändringsprogram inom virkesflödet där både ett helt nytt virkesflödesplaneringssystem och arbetssätt utvecklades och infördes. 

 

Från september 2021 är nu Johan konsult genom det egna företaget Aim4Change AB och partner till Dianthus AB.

Rulla till toppen