NYHETER

Senaste nytt & analyser

A lot of money can be saved by building and restoring forest roads in a structured way. Our developed tool
Läs mer
Dianthus has produced and delivered maps for relative wetness index to Sveaskog. Our maps are derived from the Lidar based
Läs mer
Dianthus har producerat och levererat markfuktighets kartor åt Sveaskog. Våra kartor är beräknade utifrån den laserbaserade nationella höjdmodellen och ger
Läs mer
Stora summor pengar finns att spara genom att bygga och rusta skogsbilvägar stukturerat och med eftertanke. Framtaget verktyg i ESRI
Läs mer
Dianthus har karterat Sveaskogs hela markinnehav med laser från Nationell Höjdmodell. På beståndsnivå har vi bland annat karterat virkesförråd, HGV,
Läs mer
UC-sigill