Dianthus

Kategori

Ny Multi-Bands AI-modell för vår beståndsavfattning

Nu har vi lanserat vår uppgraderade AI-modell för automatiserad beståndsavfattning. Vi har modifierat instanssegmenterings-modellen från Meta AI:s Detectron2-bibliotek. Genom att anpassa de ursprungliga rutinerna för tolkning av 3-kanaliga (RGB) bilder har vi gjort det möjligt att införliva ett obegränsat antal informationskanaler/band i modellen. I denna specifika modell har vi inkluderat informationskanaler som NIR, rött och […]

Ny Multi-Bands AI-modell för vår beståndsavfattning Läs mer »

Dianthus samplanering – en tjänst för effektiv samverkan mellan skogsbruk och rennäring

I skogen möts en lång rad intressen som t.ex. skogsbruk, friluftsliv, turism och rennäring. allaa har olika syften och mål men måste samexistera med övriga eftersom respektive verksamhet påverkar de andra. En av framgångsfaktorerna till fungerande och parallella verksamheten är möjligheten att ta del av varandras planer och behov och utifrån dem enas om lämpliga

Dianthus samplanering – en tjänst för effektiv samverkan mellan skogsbruk och rennäring Läs mer »

Dianthus och Södra tar nästa steg för automatisk beståndsindelning och skoglig skattning

Dianthus har tillsammans med Södra Skogsägarna lagt in en ny växel för att lyfta Dianthus tjänst för helautomatisk beståndsavfattning och skattning för att möta det moderna skogsbrukets krav på tillförlitlighet, upplösning och kostnadseffektivitet. – Den största nyheten är att vi skapar en äkta tjänst som Södra Skogsägarnas system kan anropa, berättar Fredrik Walter, VD och

Dianthus och Södra tar nästa steg för automatisk beståndsindelning och skoglig skattning Läs mer »

Dianthus Väganalys visar vägen

Stora Enso Skog kunde lagom till julen 2021 krönas med en komplett analys över alla lönsamma vägprojekt inom deras innehav de kommande 20 åren. Analysen är ett perfekt underlag för planering på strategisk nivå, budgetering och prognos och en brygga till operativ vägprojektering i t.ex. Dianthus Vägkalkyl. Med hjälp av vår samlade kompetens och teknik kring

Dianthus Väganalys visar vägen Läs mer »

Dianthus skotningsoptimering

Åt SCA skog har vi tagit fram Dianthus Skotningsoptimering. Med programvaran optimeras basvägar och huvudbasstråk med hänsyn till virke, lutning, markfukt, hinder och passager. SCA kommer att använda verktyget för beräkning av bortsättning och för skonsam drivning.

Dianthus skotningsoptimering Läs mer »

SCA och Dianthus skotningoptimerar tillsammans

Nu finns en intressant artikel om SCAs och Dianthus skotningsoptimering i senaste numret av Skogforsks tidskrift Vision. Med programmet och algoritmerna som Dianthus och SCA utvecklat, inspirerat av Skogforsk Bestway, får SCAs medarbetare fram basvägsförslag automatiskt i kartan. Att SCA valt att arbeta med automatiserade basvägsdragningarär en kombination av bolagets prestationsnormsarbete och arbetet med skonsam

SCA och Dianthus skotningoptimerar tillsammans Läs mer »

Snabbortotjänst för Sveaskog

Åt Sveaskog har vi tagit fram en web-baserad tjänst som mycket snabbt tar fram snabborton från drönarbilder. Snabbortoframställningen kräver inget överlapp mellan ingående delbilder vilket innebär att man på mycket kort tid kan täcka stora arealer. Detta gör snabbortotjänsten användbar för bl.a. inventering av stormskador och brand. Tekniken lämpar sig även för bl.a. bildbaserad provyteinventering.  

Snabbortotjänst för Sveaskog Läs mer »

SCA Vägkalkyl, en innovation inom nybyggnation och rustning av skogsbilvägar

Stora summor pengar finns att spara genom att bygga och rusta skogsbilvägar stukturerat och med eftertanke. Framtaget verktyg i ESRI ArcMap ser till att effektivt ekonomiskt rangordna vilka vägar som ska byggas och vilka som ska rustas. Den vägansvarige guidas enkelt fram till kalkylresultatet som denne kan använda i påföljande budgetarbete. Verktygets innovativa beräkningsmodell och

SCA Vägkalkyl, en innovation inom nybyggnation och rustning av skogsbilvägar Läs mer »

Rulla till toppen