Dianthus

2022

Dianthus samplanering – en tjänst för effektiv samverkan mellan skogsbruk och rennäring

I skogen möts en lång rad intressen som t.ex. skogsbruk, friluftsliv, turism och rennäring. allaa har olika syften och mål men måste samexistera med övriga eftersom respektive verksamhet påverkar de andra. En av framgångsfaktorerna till fungerande och parallella verksamheten är möjligheten att ta del av varandras planer och behov och utifrån dem enas om lämpliga …

Dianthus samplanering – en tjänst för effektiv samverkan mellan skogsbruk och rennäring Läs mer »

Dianthus och Södra tar nästa steg för automatisk beståndsindelning och skoglig skattning

Dianthus har tillsammans med Södra Skogsägarna lagt in en ny växel för att lyfta Dianthus tjänst för helautomatisk beståndsavfattning och skattning för att möta det moderna skogsbrukets krav på tillförlitlighet, upplösning och kostnadseffektivitet. – Den största nyheten är att vi skapar en äkta tjänst som Södra Skogsägarnas system kan anropa, berättar Fredrik Walter, VD och …

Dianthus och Södra tar nästa steg för automatisk beståndsindelning och skoglig skattning Läs mer »

Dianthus Väganalys visar vägen

Stora Enso Skog kunde lagom till julen 2021 krönas med en komplett analys över alla lönsamma vägprojekt inom deras innehav de kommande 20 åren. Analysen är ett perfekt underlag för planering på strategisk nivå, budgetering och prognos och en brygga till operativ vägprojektering i t.ex. Dianthus Vägkalkyl. Med hjälp av vår samlade kompetens och teknik kring …

Dianthus Väganalys visar vägen Läs mer »

Rulla till toppen