SYSTEMUTVECKLING

Systemutveckling

Programspråk

Dianthus utvecklar programvara i framförallt C++ och CSharp. Men vi har även genomfört projekt i C, Java, VisualBasic, JavaScript och Python.

Målsystem

Dianthus utvecklar program för Windows, Linux, Android, iPhone och Webbappar.

Utvecklingsmiljöer

Dianthus använder sig av bland annat av utvecklingsmiljöerna Visual Studio, PyCharm och Marmalade. För Webappar använder vi ramverket Django.

UC-sigill