GEOGRAFISK IT

Rådgivning, bearbetning och analys inom Geografisk IT

Dianthus har stor erfarenhet av avancerade bearbetnings-, analys- och överläggsoperationer på vektor- och rasterdata med verktyg från ESRI-produkterna ArcGIS. Dessutom har vi stor erfarenhet av lösningar som bygger på öppen källkod som GDAL, QGIS, OpenLayers, MapServer och PostGIS.

Åt både Holmen Skog och Sveaskog har vi gjort automatiserade rättningar över hela deras innehav.

För effektiv lagring och migrering av geografiska data har vi stor erfarenhet av Oracle Spatial, ArcSDE och Feature Manipulation Engine (FME).

Vi har dessutom utvecklat ett antal egna och helt fristående komponentbibliotek för bl.a. vektor- och rasteranalys, bild- och fjärranalys, multivariat statistik, nätverksanalys (vägval/avstånd), koordinattransformationer samt presentation av geografiska data. Dessa komponenter används löpande i våra analys- och utvecklingsprojekt.

Systemutveckling inom Geografisk IT

Dianthus har sedan starten specialiserat sig på systemutveckling inom området geografisk informationsteknologi (GIT). Detta har gjort att vi har mycket stor kompetens och erfarenhet av att utveckla både fristående GIT-applikationer och tillägg till redan befintliga GIT-programvaror.

ESRI ArcGIS

Vi har stor erfarenhet att utveckla äkta tillägg och funktioner för programvarorna i ESRIs programfamilj ArcGIS. Ett exempel är vår produkt Dianthus Vägkalkyl som är utvecklad som ett tillägg till ArcMap Desktop.

Om ni saknar viss funktionalitet i ArcGIS programvaror eller om ni vill strömlinjeforma och effektivisera ett arbetsflöde, kontakta då oss så hjälper er att ta fram en bra lösning.

Genom att använda vårt eget komponentbibliotek DianthusGeo, kan vi även lägga till sådan funktionalitet som inte existerar i grundversionerna av ArcGIS.

QGIS

Dianthus har även utvecklat olika tillägg till QGIS. Ett exempel är vårt DFM som används för att skapa skogsbruksplaner på ett ett effektiv sätt.

OpenLayers

I vår produkt Rekreationsplan som är en Webbapp med en karta använder vi OpenLayers som kartmotor.

UC-sigill