Dianthus

Skotningsoptimering

Skapa basvägar och huvudbasstråk

Med Dianthus skotningsoptimering skapar du snabbt och enkelt basvägar och huvudbasstråk. Programmet gör att du minimerar drivningssträckor och körskador, samtidigt som du får fram exaktare underlag för bortsättning.

  • Tar hänsyn till virkesförråd, hinder, passager, avstånd, lutning och markfuktighet
  • Beräknar medelskotningsavstånd m.m. för bl.a. bortsättningar
  • Beräknar virkesmängd till varje avlägg (punkt- eller linjeavlägg) och varnar när avlägg fylls
  • Beräkningshastigheten medger ett iterativt förfaringssätt i de fall användaren vill jämföra terrängtransportavståndet för olika placeringar av avlägg eller alternativa basvägar/huvudbasstråk
  • Utvecklas tillsammans med SCA som ett tillägg i ESRIs produktfamilj men går utmärkt att använda även i andra miljöer då kärnan är skriven helt fristående och utan beroenden till andra programvaror och licensavgifter

Om Dianthus Skotningsoptimering

Förslag på basvägar/huvudbasstråk

Programmet gör ett intelligent vägval från varje virkeshög ut till ut till närmsta avlägg. Dessa skotningsvägar visualiseras i kartan för att visa användaren var det är lämpligt att placera basvägar/huvudbasstråk.

Avlägg

Användaren väljer i kartan vilka punkt och/eller linjeavlägg som skall användas. Om det finns flera olika avlägg väljer programmet automatiskt det bästa avlägget för varje virkeshög.

Programmet beräknar och visa hur mycket virke som går till varje avlägg och varnar om kapaciteten på ett avlägg överskrids.

Hinder och passager

Skotningsoptimering skapar automatiskt hinder för skotningsvägarna om det finns vägar, stigar, fornminne eller andra hinder i terrängen.

Bäck och stigöverfarter, kavelbroar m.m. används av programmet för att passera hinder.

Markfukt och lutning

Programmet tar hänsyn till markfukt och lutning genom att göra det dyrare att köra i dessa områden.

Kostnaderna är olika beroende på hur blött det är och hur mycket det lutar. Det är också dyrare att köra i sidolut än i med/motlut.

Tillgängligt virke

Programmet hämtar tillgängligt virke från raster eller vektorkartor med skattade virkesvolymer.

Användargränssnitt

En dockningsbar guide leder användaren genom de olika stegen för att skapa en skotningsoptimering. För varje steg finns en tydlig förklaring till vad som skall göras.

Resultat

Stickvägar – bästa vägen från varje virkeshög till avlägg.

Basvägar/huvudbasstråk – de stickvägar som används så många gånger att de är lämpliga att använda som basväg/huvudbasstråk.

Medelsotningsavstånd – och hur detta fördelar sig mellan körning i basväg, huvudbasstråk och stickväg.

Virkesvolym – både total virkesvolym och virkes-volym uppdelat på olika avlägg.

Medelutning – hur mycket det lutar i medel inom beräkningsområdet.

Rulla till toppen