Dianthus

Dianthus GeoGPS™

Dataöverföring till och från din GPS

Dianthus GeoGPS är ett program som gör det mycket enkelt att överföra data fram och tillbaka mellan din Garmin GPS-mottagare och din dator.

Programmet är uppbyggt som en så kallad Guide eller Wizard som med hjälp av tydliga texter leder användaren genom de inställningar och val som måste göras. De punkter och spår som skall skrivas till GPS-mottagaren läses från ESRI Shape-filer och de punkter och spår som hämtas från GPS-mottagaren kan sparas som ESRI Shape- eller MapInfo MIF-filer.

GeoGPS kan t.ex. användas om du vill visa  avdelningsfigurer i GPS-mottagarens karta.

Med hjälp av Dianthus GeoGPS för du då över avdelnings-polygoner från en Shape-fil till GPS-mottagaren.

Avdelningsfigurerna sparas på GPS-mottagaren som spår och kan därefter visas i kartbilden.

Teknisk specifikation

Funktion

GeoGPS används för att läsa filer i ESRI Shape-format och skicka dessa till en GPS-mottagare som waypoints, spår eller rutter.

GeoGPS kan också användas för att hämta waypoints, spår och rutter från en GPS-mottagare och sedan spara dessa på datorn som ESRI Shape- eller MapInfo MIF-filer.

Skärmavbild-2018-12-20-kl.-12.13.54
Anslutning

GeoGPS söker automatiskt upp GPS-mottagaren.

Namngivning

När man skickar waypoints och spår till GPS-mottagaren kan man välja vilket fält i attributfilen som namnen skall hämtas från. Om samma namn finns för mer än en geometri så lägger GeoGPS automatiskt till ett löpnummer på slutet. Man kan också välja att namnge waypoints och spår med valfritt  prefix och löpnummer.

Generalisering

De flesta GPS-modeller kan bara ta emot 500 punkter per spår. Det finns därför möjlighet att välja att  GeoGPS generaliserar de polygoner som skickas till GPS-mottagaren så att de maximalt innehåller 500 punkter.

Det finns också möjlighet att generalisera de spår man hämtar från GPS-mottagaren innan de sparas på datorn.

Inställningar

För att underlätta för användaren sparar GeoGPS automatiskt alla sökvägar och inställningar till nästa programkörning.

Kartprojektioner

GeoGPS klarar av att hantera data i kart-projektionerna RT90 2.5 gon W 0:-15 och SWEREF 99 TM.

Systemkrav

Programvaran Dianthus GeoGPS fungerar på datorer med Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista och Windows 7.

GeoGPS fungerar tillsammans med nedanstående GPS-modeller från Garmin
  • GPS 12XL
  • eTrex Venture
  • eTrex Venture Cx
  • GPSmap 60, 62 och 76
  • Colorado 300
  • Zümo
  • Dakota
  • Oregon 450, 500 och 550

Det finns fler GPS-modeller från Garmin som fungerar med GeoGPS, men endast ovanstående modeller är de som är fullständigt testade av Dianthus.

Kommunikationsgränssnitt

GeoGPS fungerar för serieport COM1 till COM9 och med USB.

Filformat

GeoGPS kan läsa filer i ESRI Shape-format och skriva filer i ESRI Shape- eller MapInfo MIF-format.

Rulla till toppen