KONTAKT

Fredrik Walter – Grundare, VD, fjärranalytiker och systemutvecklare

Bakgrund

Jägmästare och Skoglig doktor. Har efter jägmästarexamen 1994, doktorerat vid Centrum för bildanalys i Uppsala. Har under 1997-98 varit anställd på Skogforsk i Uppsala. Disputerade i ämnet datoriserad bild- och fjärranalys 1999 och har sedan dess drivit Dianthus.

Kompetens

Utveckling av system för geografisk informationsanalys, specifik kompetens för utveckling av tillägg till ESRI ArcGIS produktfamilj, utveckling av system för bild- och fjärranalys, systemutveckling (C/C++, Java, Python) för Microsoft Windows och UNIX/Linux, Oracle Spatial och sql, grundläggande uni- och multivariat matematisk statistik, skoglig planering samt hög kompetens inom tillämpningsområdet skogsbruk.

Kontakt

Telefon: 070-256 19 83
fredrik@dianthus.se

Daniel Nilede – Grundare, styrelseordförande, systemarkitekt och systemutvecklare

Bakgrund

Civilingenjör med examen från elektroteknik. Har efter examen 1994 jobbat med utveckling av elektronik och programvara. Har ofta haft rollen som projektledare och har under två år varit chef för utvecklingsavdelningen på Timelox AB i Landskrona. Har sedan 2003 jobbat på Dianthus.

Kompetens

Systemutveckling i C++, C#, Python, Java och JavaScript
Systemutveckling i C och assembler av inbyggda system.
Oracle Spatial och Sql.
Elektronikutveckling av framförallt mikroprocessorbaserade system.
Krypteringsalgoritmer och krypteringsprotokoll.

Kontakt

Telefon: 070-200 24 09
daniel@dianthus.se

Johan Bergström – Förändringsledare, affärsutvecklare och projektledare

Bakgrund

Jägmästare med examen 1992. Inledningsvis forskningsassistent på avdelningen för fjärranalys, SLU och sedan GIS-specialist på Svenska Jägareförbundet. Forskare på Skogforsk mellan 1995 och 2003 med inriktning på IT, GIS, webb, skoglig planering, virkesflöde, optimering m.m. Därefter avdelningschef på Sveaskog (2003 till 2021) med fokus på utvecklingsfrågor inom skogsbruk och virkesflöde, ofta med IT som tung komponent inom verksamhetsnära IT. Sista sex åren även programledare på deltid för ett förändringsprogram inom virkesflödet inklusive utveckling av ett virkesflödesplaneringssystem. Från 2021 konsult genom det egna företaget Aim4Change AB och partner till Dianthus AB.

Kompetens

Driven program- och projektledare med förändringsledning i fokus. Det är först när leveransen används som nytta uppstår. Johan kan kravanalys och processutveckling generellt och gillar att utmana som verksamhetsutvecklare inom skogsbruk för att utnyttja digitaliseringens potential fullt ut. Han har även djup kompetens för modern hantering av IT – från styrning, via inköp, styrgruppsarbete och förvaltning, till leverans genom t.ex. projekt. Johan är också väl förtrogen med linjechefskapets ansvarsområden såsom mål-, budget- och personalansvar. IT och skog = sant.

Kontakt

Telefon: 070-528 85 68
johan@dianthus.se

UC-sigill