Dianthus

Kontakta oss

Vi finns här för att svara på dina frågor

Fredrik Walter – Grundare, VD och dataanalytiker

Bakgrund

Jägmästare, Skogsvetenskaplig doktor och dataanalytiker. Har efter jägmästarexamen 1994, doktorerat vid Centrum för bildanalys i Uppsala. Har under 1997-98 varit anställd på Skogforsk i Uppsala. Disputerade i ämnet datoriserad bild- och fjärranalys 1999 och har sedan dess drivit Dianthus.

Kompetens

 • Skogsbruk
 • Fjärr- och bildanalys
 • Geografisk dataanalys
 • Systemutvecklare
 • C/C++, Dart, Flutter, Pytorch, FAIR Detectron2, Fast AI, SQL, Python, Java Spring, Linux administration
 • Statistik, AI & Deep Learning
 • Projektledning
Daniel Nilede – Grundare, systemarkitekt och systemutvecklare

Bakgrund

Civilingenjör med examen från elektroteknik. Har efter examen 1994 jobbat med utveckling av elektronik och programvara. Har ofta haft rollen som projektledare och har under två år varit chef för utvecklingsavdelningen på Timelox AB i Landskrona. Har sedan 2003 jobbat på Dianthus.

Kompetens

 • Skogsbruk
 • Systemutveckling i C++, C#, Python, Java och JavaScript
 • Systemutveckling i C och assembler av inbyggda system.
 • Oracle Spatial och Sql.
 • Elektronikutveckling av framförallt mikroprocessorbaserade system.
 • Krypteringsalgoritmer och krypteringsprotokoll.

Jonas Kumlin – GIS-utvecklare med inriktning på frontend

Bakgrund

Jonas kommer senast från kommunal verksamhet där han har utvecklat GIS-tjänsten Origo. Origo används av ett trettiotal kommuner och Jonas har bland annat varit med och byggt Karlstads solkarta. 

I sin yrkesutövning drivs Jonas av att skapa lättanvända tjänster med kartan i centrum. I själen är Jonas också en open source-missionär.

Med fru och barn och hus i skogen är han Dianthus utpost i de värmländska skogarna.

Kompetens

 • GIS
 • Drönare
 • webbutveckling. 
 • Analyser
 • Systemintegrationer
Johan Bergström – Förändringsledare, affärsutvecklare och projektledare

Bakgrund

Jägmästare med examen 1992. Inledningsvis forskningsassistent på avdelningen för fjärranalys, SLU och sedan GIS-specialist på Svenska Jägareförbundet. Forskare på Skogforsk mellan 1995 och 2003 med inriktning på IT, GIS, webb, skoglig planering, virkesflöde, optimering m.m. Därefter avdelningschef på Sveaskog (2003 till 2021) med fokus på utvecklingsfrågor inom skogsbruk och virkesflöde, ofta med IT som tung komponent inom verksamhetsnära IT. Sista sex åren även programledare på deltid för ett förändringsprogram inom virkesflödet inklusive utveckling av ett virkesflödesplaneringssystem. Från 2021 konsult genom det egna företaget Aim4Change AB och partner till Dianthus AB.

Kompetens

Driven program- och projektledare med förändringsledning i fokus. Det är först när leveransen används som nytta uppstår. Johan kan kravanalys och processutveckling generellt och gillar att utmana som verksamhetsutvecklare inom skogsbruk för att utnyttja digitaliseringens potential fullt ut. Han har även djup kompetens för modern hantering av IT – från styrning, via inköp, styrgruppsarbete och förvaltning, till leverans genom t.ex. projekt. Johan är också väl förtrogen med linjechefskapets ansvarsområden såsom mål-, budget- och personalansvar. IT och skog = sant.

Rulla till toppen