KONTAKT

Fredrik Walter – VD, projektledare och systemutvecklare

Bakgrund

Jägmästare och Skoglig doktor. Har efter jägmästarexamen 1994, doktorerat vid Centrum för bildanalys i Uppsala. Har under 1997-98 varit anställd på Skogforsk i Uppsala. Disputerade i ämnet datoriserad bild- och fjärranalys 1999 och har sedan dess drivit Dianthus.

Kompetens

Utveckling av system för geografisk informationsanalys, specifik kompetens för utveckling av tillägg till ESRI ArcGIS produktfamilj, utveckling av system för bild- och fjärranalys, systemutveckling för Microsoft Windows och UNIX/Linux, Oracle Spatial och sql, grundläggande uni- och multivariat matematisk statistik, skoglig planering samt hög kompetens inom tillämpningsområdet skogsbruk.

Kontakt

Telefon: 070-256 19 83
fredrik@dianthus.se

Daniel Nilede – Projektledare och systemutvecklare

Bakgrund

Civilingenjör med examen från elektroteknik. Har efter examen 1994 jobbat med utveckling av elektronik och programvara. Har ofta haft rollen som projektledare och har under två år varit chef för utvecklingsavdelningen på Timelox AB i Landskrona. Har sedan 2003 jobbat på Dianthus.

Kompetens

Systemutveckling i C++, Visual Basic och Java för Microsoft Windows.
Systemutveckling i C och assembler av inbyggda system.
Oracle Spatial och Sql.
Elektronikutveckling av framförallt mikroprocessorbaserade system.
Krypteringsalgoritmer och krypteringsprotokoll.
Projektledning.

Kontakt

Telefon: 070-200 24 09
daniel@dianthus.se

UC-sigill