Lantmäteriets kartprodukter

OM PRODUKTEN

Dianthus är återförsäljare åt Lantmäteriet och kan leverera alla deras produkter i ursprungligt eller vidareförädlat och anpassat skick.

Vidareförädling och anpassning kan t.ex. vara att:

allaa kartdatatyper:

  • Konvertering till annan geografisk referens / projektion
  • Sortera upp och namnge kartadata i olika mappar utifrån geografisk placering
  • Inläsning i databas

Rasterkartor:

  • Kompression till exempelvis ECW- eller JPG2000
  • Skapa rasterpyramider
  • Konvertering till svartvita bilder från färg eller NIR

Vektorkartor:

  • Klippa upp i mindre filer med geografiska klippnings- eller urvalsoperationer
  • Spatiell indexering av shape-filer
UC-sigill