DIANTHUS SKOGSKARTOR

Dianthus Skogskartor

Dianthus Skogskartor är en tjänst som delar in en godtycklig geografisk yta (vanligtvis en skogsfastighet) i olika ägoslag och för skogsmark olika avdelningar. För varje avdelning sammanställs och beräknas en s.k. avdelningsbeskrivning som består av bl.a.

  • Virkesförråd
  • Trädslagsblandning
  • Höjd
  • Ståndortsindex
  • Grundyta
  • Medeldiameter.

Dessutom beräknas åtgärdsförslag för gallring och föryngringsavverkning.

Tjänsten har även funktionalitet för att uppdatera avfattningen där man tar hänsyn till utförda åtgärder så att de får genomslag i avfattningen. Till det finns logik för att hantera avdelningsnumreringen så att den är så stabil som möjligt över tiden.

En tjänst för alla skogliga organisationer

Dianthus Skogskartor är en mycket flexibel i sin användning. I vanlig ordning är det fantasin som sätter gränserna men här kommer några exempel:

För stora skogsägare med befintliga register kan den användas för att få konsistenta avfattningar och skogliga variabler över stora områden, t.ex. om man behöver se över befintlig indelning med kanske för stora avdelningar. Eller om man har för avsikt att förvärva nya fastigheter och vill ha en uppdaterad beskrivning av det kommande förvärvet. Vår funktionalitet för att ta hänsyn till utförda åtgärder gör att man kan få stöd för att komma ikapp med ev. eftersläpande ájourhållning.

Som virkesköpande organisation kan tjänsten användas för att erbjuda befintliga och kommande leverantörer en skogsbruksplan på köpet. Med sin konstruktion följer att den på ett modernt sätt går att integrera med redan befintliga system och portaler så det behövs inte ett nytt system till. Eller varför inte kartlägga all skog inom ens köpområde för proaktiv bearbetning av marknaden?

Om man jobbar med avverknings-/traktplanering kan tjänsten ingå i en förplanering på rummet där man i praktiken får en avfattning av den tänkta åtgärden i mindre delar, perfekt underlag för fältbesöket och bli effektiv i skogen.

Och mycket, mycket mer. Boka gärna ett möte med oss på Dianthus så kan vi resonera tillsammans.

Är du privat skogsägare?

Även du som privat skogsägare har nytta av tjänsten då du kan beställa en skogsbruksplan över din fastighet. Även skogskonsulter som levererar planer och rådgivning till privata skogsägare kan förstås använda tjänsten för att plocka ut en fräsch skogsbruksplan och utifrån den sedan addera sitt eget värde. På totalen blir det klart billigare än traditionell skogsbruksplanering som i sig är väldigt arbetsintensiv för sådant data som lika bra går att skatta med vår tjänst.

Under huven

Tjänsten är implementerad i ett s.k. REST API vilket gör det lätt för ett annat system att kommunicera med tjänsten. Kundens system skickar in en yta (t.ex. fastighet eller trakt) och som svar efter kort stund kommer avfattning och skogliga beskrivningar.

Som privatperson räcker det med ett mejl så fixar vi resten. 😉

UC-sigill