Dianthus

Tillsammans stark -

Dianthus för skog och mark

Följ oss

Produkter & tjänster

Dianthus är ett skogligt analysföretag med spetskompetens inom geografisk informationsanalys och fjärranalys. Vi kombinerar ett mycket stort skogligt branschkunnande med mer än 30 års erfarenhet av kluriga och lönsamma lösningar på våra kunders behov och frågeställningar. I vårt hantverk använder vi bl.a. verktygen systemutveckling, REST-API:er, Computer Vision, AI och Deep Learning. Vi älskar det vi gör och sätter alltid våra kunders behov i första rummet.

forestry-truck-timber-forwarder-logging-photo-original_front

XStream

Med XStream planerar och genomför du effektivt transportflöden i skog och på väg för att minimera direkta och framtida kostnader, produktionsbortfall och miljöpåverkan

Skogskartor

Skogskartor är en SaaS-tjänst  för automatisk framtagning och ajourhållning av skogliga register och skogsbruksplaner. Vi ger dig mycket snabbt full koll på din skog till rimlig kostnad.

samplanering-desaturated

Samplanering

Med vår molntjänst Samplanering delar markägare och renägare kartmaterial på ett smidigt sätt för att effektivt kunna samverka om framtida skogliga åtgärder och renskötsel.

Aktuellt

Dianthus samplanering.se – en tjänst för effektiv samverkan mellan skogsbruk och rennäring

Dianthus har tillsammans med Sveaskog utvecklat en webbaserad tjänst där skogsbruk och renskötsel smidigt kan samplanera sina verksamheter. Tjänsten används sedan några år tillbaka av Sveaskog och av ett flertal samebyar. Numera använder även SCA Samplanering full ut i deras samråd med rennäringen, och Statens Fastighetsverk, SFV, hoppar nu även de på tåget.

Det senaste från oss och våra projekt

Vad tycker våra kunder?

Dianthus har hög kompetens och är lyhörd för kundens önskemål med effektiva beslutsvägar, dessutom bidrar man med egna lösningsförslag som tillför mervärde för kund.

Tomas E Johansson, Metodutveckling/Rationalisering, SCA Skog

Dianthus levererar lösningar över våra förväntningar. Ibland för att de har bred och kunskap om skogsbranschens behov, men lika ofta för att de är smarta och dedikerade.

Johan Ekenstedt, Teknikspecialist Fjärranalys och skogliga data, Sveaskog

Vi anlitas av

Rulla till toppen